Kontakt

Hör av dig till oss!

Vi utvecklar produkter från både djur- och växtriket. Vi tänker närproducerat med i möjligaste mån svenska råvaror. Vi hjälper producenter, grossister och säljkårer att hitta intressanta produkter och koncept.

Ring oss

Hör av dig till oss!

Vi utvecklar produkter från både djur- och växtriket. Vi tänker närproducerat med i möjligaste mån svenska råvaror. Vi hjälper producenter, grossister och säljkårer att hitta intressanta produkter och koncept.

Ring oss

Produkt/Konceptutveckling

Anders Petersson
anders@aphandelshus.se
0300-56 20 70

Marknadsansvarig

Thomas Stålberg
thomas@aphandelshus.se
0731-43 43 48

Försäljningsansvarig

Carl-Magnus Kruse
carl-magnus@aphandelshus.se
0706-68 15 29

Order/Administration

Marita Petersson
marita@aphandelshus.se
0706-56 45 00

Ekonomi

Maria Kalmlund
ekonomi@aphandelshus.se

Lager/Logistik

Tony Martinsson
0752-25 54 45